Datorer

Datorn upptäcker inte kameran.
 • Använd mikro-USB-kabeln (medföljer).

 • Koppla loss USB-kabeln både från datorn och från kameran, och sätt sedan i den ordentligt igen.

 • Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet och musen.

 • Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.

 • Ställ in punkten [USB-strömförsörjn.] på [Av]. Då kan datorn upptäcka kameran.

Det går inte att importera bilder.
 • Om man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator, kan det hända att det inte går att importera de bilderna till datorn. Använd ett minneskort som är formaterat i den här kameran. [Mer information]

”PlayMemories Home” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
 • Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen.

Det går inte att spela upp bilder på datorn.
 • Om du använder ”PlayMemories Home” så se ”Hjälpguide för PlayMemories Home”. [Mer information]

 • Kontakta datorns eller programmets tillverkare.

Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
 • Filmen spelas upp direkt från kamerans minneskort. Importera filmen till datorn med hjälp av ”PlayMemories Home” och spela upp den på datorn. [Mer information]

Bilder som har exporterats till en dator går inte att spela upp på kameran.
 • Använd ”PlayMemories Home” för att spela upp bilder som är lagrade på en dator på den här kameran. Använd programmen som fanns förinstallerade i din Mac för att spela upp bilderna.

 • Registrera bilden i bilddatabasfilen och spela sedan upp dem med hjälp av [Datumvisning]. [Mer information]