Meddelanden

Om något av följande meddelanden tänds så följ anvisningarna.
 • Batteripaketet är för svagt. Ladda genast upp batteripaketet. Beroende på användningsförhållandena eller batteripaketets typ kan det hända att indikatorn börjar blinka trots att det fortfarande finns 5 till 10 minuters batteritid kvar.

Använd endast kompatibelt batteri.
 • Det isatta batteripaketet är inte av typ NP-BN eller NP-BN1.

Kamera överhettad Låt den svalna
 • Kameran har blivit för varm. Det kan hända att kameran stängs av automatiskt eller att det inte går att spela in filmer. Låt kameran ligga på ett svalt ställe tills den svalnat.

Internminnesfel
 • Stäng av kameran och slå på den igen.

Sätt i minneskortet igen.
 • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

 • Minneskortets kontaktdel är smutsig.

 • Minneskortet är skadat.

Detta minneskort har inte formaterats på rätt sätt.
 • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

Det kan hända att det inte går att ta eller visa bilder på rätt sätt från detta minneskort.
 • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här kameran. [Mer information]

Buffert överskriden. Skrivning till media slutfördes inte i tid.
 • Om man använder ett minneskort på vilket data har lagrats och raderats upprepade gånger, eller ett minneskort som är formaterat i en annan kamera, kan dataskrivningshastigheten bli alltför långsam. Kopiera först alla data på det minneskortet till en dator, och formatera sedan om det innan du använder det igen. [Mer information]

 • Skrivhastigheten på det använda minneskortet är för långsam för filminspelning. Använd ett ”Memory Stick PRO-HG Duo”, ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), eller ett SD-kort (Klass 4 eller snabbare).

Minneskortet är låst. Kontrollera fliken.
 • Det använda minneskortet har en skrivskyddsomkopplare som är inställd på LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.

Detta är ett minneskort som endast går att läsa.
 • Kameran kan inte lagra bilder eller radera bilder på det minneskortet.

Skrivningen på minneskortet ej avslutad på rätt sätt Återställ data
 • Ta ut minneskortet och sätt i det igen, och välj [OK] för att återställa data.

Inga bilder
 • Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i internminnet.

 • Det finns inga uppspelningsbara bilder lagrade i den mappen på minneskortet.

Inga stillbilder
 • Det finns inga 3D-bilder som går att spela upp i 3D-visningsläget.

 • Vald mapp eller valt datum innehåller inga bilder som går att spela upp i ett bildspel.

Fil som denna kamera inte kan känna igen upptäckt
 • Du har försökt radera en mapp som innehåller en fil som inte går att spela upp på den här kameran. Radera först den filen på en dator innan du raderar mappen.

Mappfel. Kan inte spela in till vald mapp. Välj en annan mapp.
 • Det finns redan en annan mapp vars namn börjar på samma tre siffror på minneskortet (till exempel: 123MSDCF och 123ABCDE). Välj en annan mapp [Mer information], eller skapa en ny mapp [Mer information].

Kan ej skapa fler mappar
 • Det finns en mapp vars namn börjar på ”999” på minneskortet. Det går inte att skapa fler mappar i så fall.

Töm mappen
 • Du har försökt radera en mapp som innehåller en eller flera filer. Radera först alla filerna innan du raderar mappen.

Mappen skyddad.
 • Du har försökt radera en mapp som är markerad som ”endast för läsning” på en dator.

Filfel.
 • Det har uppstått något fel medan en bild visades.
  Vi kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Mapp endast för läsning
 • Du har valt en mapp som inte går att ställa in som lagringsmapp på kameran. Välj en annan mapp. [Mer information]

Filskydd
För stor bild
 • Du försöker spela upp en bild med en bildstorlek som inte går att visa på den här kameran.

Kan ej upptäcka ansikte att retuschera
 • Det kan hända att somliga bilder inte går att retuschera beroende på själva bilden.

(Vibrationsvarningsindikator)
 • Det kan hända att bilden blir suddig på grund av kameraskakningar om ljuset är för svagt. Använd blixt eller montera kameran på stativ så att den står stadigt.

Detta minneskort saknar stöd för MP4 12M.
Detta minneskort saknar stöd för MP4 6M.
 • För att spela in filmer rekommenderar vi att du använder ett ”Memory Stick PRO Duo” (Mark2), ett ”Memory Stick PRO-HG Duo” eller ett SD-kort (Klass 4 eller snabbare).

En film med annat videosignalsformat än för denna enhet har spelats in. Det går inte att spela in i detta filmformat.
Stäng av och slå på kameran
 • Det har blivit fel på objektivet.

Maximalt antal bilder redan valda.
 • Upp till 10 bilder går att välja i läget [TransferJet].

 • Upp till 100 bilder går att välja i läget [Flera bilder].

 • Det går att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för upp till 999 filer.

Fel vid musikuppspelning
 • Radera musikfilen, eller byt ut den mot en normal musikfil.

 • Utför kommandot [Tom musik] och ladda sedan ner en ny musikfil.

Musikminnesformateringsfel
 • Utför kommandot [Tom musik].

Denna manöver kan ej utföras för ostödda filer.
 • Kamerans bearbetnings- och redigeringsfunktioner går inte att använda för bildfiler som har bearbetats på en dator eller bilder som är tagna med andra kameror.

Förbereder bilddatabasfil. Vänligen vänta.
 • Kameran håller på att återställa datuminformationen mm, t.ex. efter det att bilder har raderats på en dator.

 • Den nödvändiga bilddatabasfilen skapas när minneskortet har formaterats.

 • Antalet bilder överskrider det antal som kameran kan hantera datum för i en databasfil. Om du vill registrera ytterligare bilder i bilddatabasfilen så radera först bilder i läget för [Datumvisning].

Felaktigheter hittades i bilddatabasfilen. Återställ data.
 • Det går inte att lagra eller spela upp några AVCHD-filmer eftersom bilddatabasfilen blivit skadad. Följ anvisningarna på skärmen för att återställa bilddatabasfilen.

 • Det går inte att lagra data i kamerans bilddatabasfil eller spela upp bilder med hjälp av [Datumvisning]. Använd ”PlayMemories Home” för att kopiera alla bilder till en dator, och använd sedan dessa data för att återställa minneskortet.

Bilddatabasfilfel. Data går ej att återställa.
 • Importera alla bilder till datorn med hjälp av ”PlayMemories Home” och formatera sedan om minneskortet eller internminnet.
  Om du vill titta på de bilderna igen på kameran, så exportera tillbaka de importerade bilderna till kameran med hjälp av ”PlayMemories Home”. [Mer information]

Kameran är överhettad och kan inte lagra några bilder för tillfället.
 • Kameran har blivit för varm. Det går inte att lagra några bilder förrän kameran svalnat.

Inspelningen har avbrutits eftersom kameran är överhettad.
 • Inspelningen har avbrutits eftersom kameran blivit för varm medan du filmade. Vänta tills kameran svalnat.

 • När man filmar länge i taget blir kameran varm. Sluta i så fall filma.

Anslutningen misslyckades
 • Kontrollera TransferJet-mottagningsporten och överför data på rätt sätt. [Mer information]

Somliga filer blev ej sända
Somliga filer blev ej mottagna
 • Kommunikationen har avbrutits antingen under bildöverföring eller på grund av att apparatens minne blivit fullt. Kontrollera den lediga minneskapaciteten och prova att göra om dataöverföringen med hjälp av TransferJet.

 • Det kan hända att det inte går att ta emot en bild beroende på själva bilden.