Försiktighetsåtgärder

Backup av internminnet och minneskortet

Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaket eller minneskortet medan läsnings/skrivningslampan lyser. Då kan data i internminnet eller på minneskortet bli skadade. Var noga med att ta en backup-kopia för att skydda dina data.

Angående databasfiler

Om man sätter i ett minneskort utan databasfil i kameran och slår på kameran, används automatiskt en del av minneskortets kapacitet för att skapa en databasfil. Det kan ta en liten stund innan det går att utföra nästa manöver.

Undvik att använda/förvara kameran på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

 • Rakt i solen eller nära ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på kameran.

 • På platser där det skakar

 • I närheten av starka magneter

 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i kameran. Det kan leda till fel på kameran som eventuellt inte går att reparera.

När du bär med dig kameran

 • Undvik att sätta dig med kameran i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom kameran då kan gå sönder.

Angående användningstemperaturen

 • Kameran är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0°C och 40°C. Vi avråder från tagning på väldigt kalla eller väldigt varma ställen utanför detta temperaturområde.

Angående kondensbildning

 • Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma) inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan orsaka fel på kameran.

 • Om det bildas kondens så stäng av kameran och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att om du försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet blir bilderna suddiga.

Funktioner som finns inbyggda i den här kameran

 • I den här bruksanvisningen beskrivs de olika funktionerna för TransferJet-kompatibla/ inkompatibla apparater, 1080 60i-kompatibla apparater och 1080 50i-kompatibla apparater.
  Kontrollera om kameran har stöd för TransferJet-funktioner och om den är 1080 60i-kompatibel eller 1080 50i-kompatibel genom att se efter om följande märken finns på undersidan av kameran.
  TransferJet-kompatibel apparat: (TransferJet)
  1080 60i-kompatibel apparat: 60i
  1080 50i-kompatibel apparat: 50i

 • Undvik att titta på 3D-bilder som är tagna med den här kameran alltför länge i taget på en 3D-kompatibel bildskärm.

 • När man tittar på 3D-bilder som är tagna med den här kameran på en 3D-kompatibel bildskärm kan det hända att man upplever obehagskänslor i form av ansträngda ögon, trötthet eller illamående. För att undvika sådana symptom rekommenderar vi att du tar en paus med jämna mellanrum.
  Du måste dock själv bestämma hur ofta och hur länge du behöver pausa, eftersom det varierar från person till person. Om du upplever någon form av obehag så sluta titta på 3D-bilder tills du känner dig bättre, och fråga en läkare om det behövs. Se även bruksanvisningen till övriga apparater och program som är anslutna eller som används tillsammans med den här kameran. Observera att barns syn fortfarande är under utveckling (detta gäller framför allt barn upp till 6 års ålder). Fråga en barnläkare eller ögonläkare innan du låter dina barn titta på 3D-bilder, och kontrollera att barnen följer ovanstående råd när de tittar på sådana bilder.

Angående bilddatakompatibilitet

 • Den här kameran följer den universella standarden DCF (Design rule for Camera File system) som fastställts av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Sony kan inte garantera att den här kameran kan spela upp bilder som är tagna med en annan kamera eller redigerad med annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna med den här kameran på annan utrustning.

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

 • Den här kameran använder MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för inspelning i AVCHD-format. Filmer som är inspelade i AVCHD-format med den här kameran går inte att spela upp på följande sorters apparater.

 • Apparater som visserligen är kompatibla med AVCHD-formatet men som saknar stöd för High Profile

 • Apparater som inte är kompatibla med AVCHD-formatet

Den här kameran använder även MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile för inspelning i MP4-format. Det innebär att filmer som är inspelade i MP4-format med den här kameran bara går att spela upp på apparater med stöd för MPEG-4 AVC/H.264.
 • Skivor med hög bildupplösning (HD-kvalitet) går bara att spela upp på apparater som kan hantera AVCHD-format. Vanliga DVD-spelare och DVD-brännare kan inte spela upp skivor som är inspelade med hög bildupplösning (HD-kvalitet) eftersom de inte är kompatibla med AVCHD-format. Om man lägger i en skiva med hög bildupplösning (HD-kvalitet) som är inspelad i AVCHD-format i en vanlig DVD-spelare eller DVD-brännare kan det dessutom hända att det inte går att mata ut skivan igen.

Att observera angående skärmen och objektivet

 • Skärmen är tillverkad med hjälp av teknik med extremt hög precision, vilket gör att över 99,99% av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen. Dessa punkter är inget fel utan beror på tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras.

 • Om kameran får ligga med skärmen eller objektivet rakt i solen under lång tid finns det risk för funktionsfel. Var försiktig när du lägger kameran nära ett fönster eller utomhus.

 • Undvik att trycka på skärmen. Skärmen kan bli missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på den.

 • På kalla ställen kan det uppstå en svans efter bilden på skärmen. Detta fenomen beror inte på något fel.

 • Var försiktig så att du inte stöter till det rörliga objektivet, och undvik att trycka på det.