Batteripaket


Angående uppladdning av batteripaketet

 • Ladda upp det medföljande batteripaketet innan du använder kameran för första gången.

 • Batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat. Det går också att använda batteripaketet även om det bara är delvis uppladdat.

 • Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och 30°C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda upp på ett effektivt sätt utanför detta temperaturområde.

Effektiv användning av batteripaketet

 • Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur. Det betyder att batteripaketet inte varar lika länge på kalla ställen. Vi rekommenderar följande för att batteripaketet ska vara så länge som möjligt:

 • Stoppa batteripaketet i en ficka nära kroppen för att värma upp det, och vänta med att sätta i det i kameran tills precis innan du tänker börja ta bilder.
  (Se upp för kortslutning om du har andra metallföremål som t.ex. nycklar i fickan.)

 • Batteripaketet tar slut snabbare om man använder blixten eller zoomen ofta.

 • Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre gånger så länge som du hade tänkt spela in, och att du gör ett par provtagningar innan du börjar ta de riktiga bilderna.

 • Utsätt inte batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.

 • Lämna inte batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.

 • Om batteripaketets kontakter blir smutsiga kan det hända att kameran inte går att slå på eller att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt. Torka i så fall försiktigt bort allt damm från batteripaketet med hjälp av en mjuk duk eller en bomullspinne.

Indikatorn för återstående batteriladdning

 • AEn indikator för den återstående laddningen visas på skärmen.

A: Hög
B: Låg
 • Det tar ungefär en minut innan rätt återstående laddning visas.

 • Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga omständigheter.

 • När punkten [Eko-läge] är inställd på [Standard] eller [Max] och man inte gör någonting med kameran på en viss tid medan den är påslagen, blir först skärmen mörk och sedan stängs kameran av automatiskt (automatisk avstängningsfunktion).

Förvaring av batteripaketet

 • Ladda ur batteripaketet helt innan du stoppar undan det, och förvara sedan kameran på ett svalt och torrt ställe. Om du stoppar undan batteripaketet, så ta fram det och ladda upp det och ladda sedan ur det helt i kameran åtminstone en gång om året för att det ska bibehålla sin funktion.

 • För att använda upp batteriströmmen kan man låta kameran ligga inställd på bildspelsläget ända tills den stängs av.

 • Stoppa batteripaketet i en plastpåse eller liknande så att det inte kommer i kontakt med metallföremål när du bär omkring det eller lägger undan det, för att undvika fläckar på kontakterna, kortslutning osv.

Angående batteripaketets livslängd

 • Batteripaketets livslängd är begränsad. Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden mellan varje uppladdning blir signifikant kortare är det förmodligen dags att köpa ett nytt batteripaket.

 • Batteripaketets livslängd beror på förvarings- och användningsförhållandena för respektive batteripaket.

Kompatibla batteripaket

 • Batteripaket av typ NP-BN (medföljer) eller NP-BN1 (säljs separat) går att använda i den här modellen.