Uppladdning av batteripaketet

  • Den medföljande nätadaptern är enbart avsedd för den här kameran. Anslut den inte till några andra elektroniska apparater. Det kan leda till fel. Var även noga med att använda en äkta Sony-nätadapter.

  • Om ström/uppladdningslampan på kameran börjar blinka under uppladdning, så ta av batteripaketet som håller på att laddas upp och sätt sedan i det ordenligt i kameran igen. Om ström/uppladdningslampan fortfarande blinkar kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att det är av fel typ. Kontrollera att batteripaketet är av specificerad typ. Om batteripaketet är av angiven typ så ta av det och byt ut det mot ett nytt eller ett annat batteripaket och kontrollera om det batteripaketet laddas upp som det ska. Om det batteripaketet laddas upp på rätt sätt var det förmodligen fel på det första batteripaketet.

  • Om ström/uppladdningslampan börjar blinka trots att nätadaptern är ansluten både till kameran och till vägguttaget betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt och är i beredskapsläge. Uppladdningen avbryts automatiskt och laddaren går över i beredskapsläge om temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen kommer innanför det lämpliga området igen återupptas uppladdningen och ström/uppladdningslampan tänds igen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och 30°C.

  • Med hjälp av den medföljande nätadaptern går det att ladda upp batteripaketet som är isatt i kameran. Det går även att driva kameran med nätadaptern under uppspelning. Det går dock inte att driva kameran med nätadaptern under tagning. För att driva kameran med nätström under tagning krävs nätadaptern AC-UD10 (säljs separat).