Minneskort

Minneskort


Minneskort
Beteckning i Bruksanvisningen
Memory Stick PRO Duo
”Memory Stick Duo”
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
SD-minneskort
SD-kort
SDHC-minneskort
SDXC-minneskort

 • Multi Media Card-minneskort går inte att använda.

 • ”Memory Stick Duo” med en kapacitet på upp till 32 GB och SD-kort med en kapacitet på upp till 64 GB har testats och befunnits fungera i den här kameran.

 • Vi rekommenderar att du använder följande sorters minneskort för att spela in filmer:

 • (Mark2) (”Memory Stick PRO Duo” (Mark2))

 • (”Memory Stick PRO-HG Duo”)

 • SD-minneskort (klass 4 eller snabbare)

Observera
 • För att minneskortet ska fungera på ett stabilt sätt rekommenderar vi att du formaterar det i den här kameran den första gången det används i kameran. Observera att alla data på minneskortet raderas när man formaterar det. Dessa data går inte att återställa. Glöm därför inte att först kopiera eventuella viktiga data till en dator eller något annat lagringsmedium.

 • När man lagrar och raderar bilder upprepade gånger kan data bli fragmenterade på minneskortet. Det kan hända att det inte går att spela in eller lagra filmer. Spara i så fall dina bilder på en dator eller något annat lagringsmedium och utför sedan kommandot [Format].

 • Vi kan inte garantera att minneskort som är formaterade i en dator går att använda i den här kameran.

 • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på kombinationen av minneskort och övrig utrustning.

 • Data kan bli förstörda i följande fall:

 • Om man tar ut minneskortet eller stänger av kameran medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet

 • Om minneskortet används på en plats där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar

 • Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av viktiga data.

 • Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadaptrar.

 • Undvik att röra vid minneskortets kontaktdel med fingrarna eller med metallföremål.

 • Undvik att slå till, böja eller tappa minneskortet.

 • Försök inte ta isär eller modifiera minneskortet.

 • Utsätt inte minneskortet för vatten.

 • Lägg inte minneskortet inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet.

 • Sätt bara i minneskort som passar i minneskortsfacket. Annars kommer det att leda till fel.

 • Undvik att använda eller förvara minneskortet på följande sorters ställen:

 • Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil som står parkerad rakt i solen

 • Platser som hamnar rakt i solen

 • På fuktiga ställen eller där det förekommer frätande ämnen


Att observera när en minneskortsadapter (säljs separat) används

 • Var noga med att sätta i minneskortet på rätt håll när du sätter i det i en minneskortsadapter, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet sätts i på fel sätt kan det leda till fel.

”Memory Stick”

De typer av ”Memory Stick Duo” som går att använda i den här kameran är listade i nedanstående tabell. Vi kan dock inte garantera att samtliga ”Memory Stick Duo”sfunktioner fungerar som de ska.

”Memory Stick” styp
Inspelning/uppspelning
Memory Stick Duo (utan MagicGate)
*1
Memory Stick Duo (med MagicGate)
*2
MagicGate Memory Stick Duo
*1*2
Memory Stick PRO Duo
*2*3
Memory Stick PRO-HG Duo
*2*3*4

*1 Stöd saknas för dataöverföring på hög hastighet via ett parallellt gränssnitt.
*2 ”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory Stick Duo”, ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo” är utrustade med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder krypteringsteknik. Det går inte att utföra datalagring/uppspelning som kräver MagicGate-funktioner på den här kameran.
*3 Filmer som är inspelade i AVCHD-format, [MP4 12M]-format eller [MP4 6M]-format går inte att lagra på några andra ”Memory Stick” än ”Memory Stick PRO Duo” eller ”Memory Stick PRO-HG Duo”.
*4 Den här kameran saknar stöd för 8-bits parallell dataöverföring. Den utför 4-bits parallell dataöverföring på samma sätt som ”Memory Stick PRO Duo” och ”Memory Stick PRO-HG Duo”.

När du använder ett ”Memory Stick Duo” i ett fack för ”Memory Stick” i standardstorlek.

Det går att använda ett ”Memory Stick Duo” genom att först sätta i det i en ”Memory Stick Duo”sadapter (säljs separat).
”Memory Stick Duo”sadapter

Att observera vid användning av ”Memory Stick Micro” (säljs separat)

 • Den här produkten är kompatibel med ”Memory Stick Micro” (”M2”). ”M2” är en förkortning av ”Memory Stick Micro”.

 • Om du vill använda ett ”Memory Stick Micro” i den här kameran, så var noga med att sätta i det i en ”M2”-adapter i Duo-storlek. Om man sätter i ett ”Memory Stick Micro” direkt i kameran utan någon ”M2”-adapter i Duo-storlek kan det hända att det inte går att ta ut det ur kameran igen.

 • Lägg inte ”Memory Stick Micro” inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet.