Antal stillbilder

Antalet stillbilder kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.
(Enhet: Bilder)

Storlek
Internminnet
Minneskort som är formaterat i den här kameran
Ca. 19 MB
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
16M
3
320
650
1300
2600
5200
10M
3
390
780
1550
3150
6300
5M
6
670
1300
2700
5400
10500
VGA
65
6400
12500
25500
40000
40000
16:9(12M)
3
330
660
1300
2650
5300
16:9(2M)
12
1150
2350
4750
9500
19000

Observera
  • Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.

  • För bilder som är tagna med andra kameror kan det hända att de inte visas i sin faktiska storlek när de spelas upp på den här kameran.