Användning av kameran utomlands

Den medföljande nätadaptern går att använda i alla länder och områden med en nätspänning på 100 V - 240 V växelström, 50 Hz/60 Hz.
Observera
  • Det behövs ingen transformator, och användning av en transformator kan i stället leda till fel.