AVCHD-format

AVCHD-formatet är utvecklat för digitala videokameror med högupplösning och används för att spela in HD-signaler i 1080i*1-format eller 720p*2-format med hjälp av högeffektiv komprimerings- och kodningsteknik. MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för att komprimera bilddata, och Dolby Digital eller Linear PCM för att komprimera ljuddata.
Med hjälp av MPEG-4 AVC/H.264-formatet går det att komprimera bilder på ett mer effektivt sätt än med tidigare bildkomprimeringsformat. MPEG-4 AVC/H.264-formatet gör det möjligt att lagra videosignaler som är inspelade med hög upplösning med en digital videokamera på 8 cm DVD-skivor, hårddiskar, flash-minnen, minneskort, osv.

Inspelning och uppspelning på den här kameran

Kameran spelar in med nedanstående högupplösningsbildkvalitet (HD), baserat på AVCHD-formatet.
Bildsignal**3:
1080 60i-kompatibel apparat
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/60i, 1440×1080/60i
1080 50i-kompatibel apparat
MPEG-4 AVC/H.264 1920×1080/50i, 1440×1080/50i
Ljudsignal: Dolby Digital, 2 kanaler
Lagringsmedium: Minneskort

*1 1080i-specifikation
En högupplösningsspecifikation som använder 1 080 effektiva avsökningslinjer och interlace-systemet.
*2 720p-specifikation
En högupplösningsspecifikation som använder 720 effektiva avsökningslinjer och det progressiva systemet.
*3 Data som är inspelade enligt andra AVCHD-format än vad som anges ovan går inte att spela upp på den här kameran.