Varumärken

 • Följande märken är varumärken för Sony Corporation.
  , ”Cyber-shot”, ”Memory Stick”, , ”Memory Stick PRO”, , ”Memory Stick Duo”, , ”Memory Stick PRO Duo”, , ”Memory Stick PRO-HG Duo”, , ”Memory Stick Micro”, ”MagicGate”, , ”BRAVIA”, ”PhotoTV HD”, ”DVDirect”, TransferJet och TransferJet-logon

 • ”Blu-ray Disc™” och ”Blu-ray™” är varumärken för Blu-ray Disc Association.

 • ”AVCHD” och ”AVCHD”-logon är varumärken för Panasonic Corporation och Sony Corporation.

 • Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories.

 • HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC.

 • Microsoft, Windows, DirectX och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

 • Mac och Mac OS är varumärken eller registererade varumärken för Apple Inc.

 • Intel, Pentium och Intel Core är varumärken eller registererade varumärken för Intel Corporation.

 • SDXC-logon är ett varumärke för SD-3C, LLC.

 • MultiMediaCard är ett varumärke för MultiMediaCard Association.

 • ”PlayStation” är ett registrerat varumärke för Sony Computer Entertainment Inc.

 • OBEX-ordsymbolen och logon är registrerade varumärken och ägs av Infrared Data Association (IrDA®).

 • Eye-Fi är ett varumärke för Eye-Fi, Inc.

 • Även övriga system- och produktnamn som omnämns i den här bruksanvisningen är i allmänhet varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i den här bruksanvisningen.