Korištenje kotačića za upravljanje

Sljedeće se funkcije nalaze na gornjoj/donjoj/desnoj/lijevoj strani kotačića za upravljanje: (Postavljanje prikaza), (Bljeskalica), (Samookidač) i (Postavke nepr. snimanja).
Pritisnite kotačić za upravljanje prema svakoj ikoni kako biste ušli u zaslon za postavljanje za svaku funkciju.

Okrećite kotačić za upravljanje ili pritisnite gornju/donju/desnu/lijevu stranu kotačića slijedeći zaslon kako biste pomicali okvir za odabir.
Pritisnite u središtu kotačića za upravljanje kako biste postavili odabranu stavku.

Pomicanje okvira za odabir na zaslonu MENU itd.

Okrećite kotačić za upravljanje ili pritisnite gornju/donju/desnu/lijevu stranu kotačića kako biste pomicali okvir za odabir. U nekim načinima okvir za odabir možete pomicati i okretanjem kotačića za upravljanje.

Odabir slike za reprodukciju

Pritisnite desnu ili lijevu stranu kotačića za upravljanje ili okrenite kotačić kako biste reproducirali sljedeću/prethodnu sliku.

Odabir načina snimanja

Okrećite kotačić za upravljanje kako biste prikazali zaslon za odabir načina snimanja.
Nastavite okretati kotačić za upravljanje dok se ne odabere željeni način.
Dostupni se načini razlikuju ovisno o položaju mjenjača moda.
  • Način snimanja možete promijeniti i iz [MENU].