Pregledavanje fotografija

  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Kotačićem za upravljanje odaberite sliku.

Pregledavanje slika snimljenih drugim fotoaparatom
Fotoaparat na memorijskoj kartici izrađuje datoteku slikovne baze podataka za snimanje i prikaz slika. Ako fotoaparat otkrije slike koje nisu registrirane u datoteci slikovne baze podataka na memorijskoj kartici, prikazat će se zaslon za registraciju s porukom »Pronađene su neprepoznatljiv. datotek. Uvezite datoteke«. Kako biste mogli vidjeti neregistrirane slike trebate ih registrirati odabirom [OK].
  • Kako biste uspješno registrirali slike, baterija mora imati dostatan kapacitet. Ako se za registriranje slika koristi baterija s malim kapacitetom, možda neće biti moguće registrirati sve podatke ili se podaci mogu oštetiti ako se baterija isprazni.