Reprodukcija videozapisa

  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Pomoću kotačića za upravljanje odaberite videozapis.

  1. Pritisnite .

Započinje reprodukcija videozapisa.

O zaslonu za prikaz videozapisa

Sliku koju želite prikazati odaberite pomoću / na kotačiću za upravljanje, zatim pritisnite .
Pojavit će se traka reprodukcije, možete provjeriti reprodukcijski status videozapisa.
, , , , ili pojavljuje se na zaslonu za prikazivanje videozapisa.
Prikazana ikona može se razlikovati ovisno o veličini i kakvoći slike.

Kotačić za upravljanje
Radnja tijekom reprodukcije
Pauza
Premotavanje unaprijed
Premotavanje unatrag
Pomicanje unaprijed/unatrag kadar po kadar
Prikazuje kontrolnu ploču

Za prikaz samo videozapisa na indeksnom prikazu
U indeksnom načinu pritiskom na MENU (Način prikaza) (Prikaz mape (MP4)) ili (AVCHD prikaz) možete pregledati samo sličice videozapisa.
(Prikaz mape (MP4)): Na indeksnom zaslonu prikazuje sličice videozapisa u MP4 formatu.
(AVCHD prikaz): Na indeksnom zaslonu prikazuje sličice videozapisa u AVCHD formatu.
  • Kada se videozapis reproducira do kraja, fotoaparat će automatski početi reproducirati sljedeći videozapis.

Napomena
  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći izravno reproducirati.

Prikaz kontrolne ploče

Prikazom kontrolne ploče moguće je usporeno reproducirati videozapise i podešavati glasnoću.
  1. Na kotačiću za upravljanje pritisnite .

Prikazuje se kontrolna ploča.
  1. Željenu tipku odaberite pomoću / i pritisnite .


Kontrolna ploča
Funkcija
Reprodukcija
Zaustavljanje
Premotavanje unaprijed
Premotavanje unatrag
Spora reprodukcija
Spora reprodukcija premotavanjem unatrag
Pomicanje po poglavljima
Premotavanje unatrag po poglavljima
Pomicanje kadar po kadar
Premotavanje unatrag po okvirima
Postavke glasnoće
Zatvara kontrolnu ploču

Napomena
  • Tipke na kontrolnoj ploči razlikovat će se ovisno o statusu reprodukcije.

Povezana tema