Prikaz slika snimljenih iz više kutova stereoskopski

Stereoskopske slike snimljene u načinu [Snima iz više kutova] možete prikazati naginjanjem fotoaparata udesno ili ulijevo.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. Odaberite sliku snimljenu u načinu (Snima iz više kutova) za reprodukciju pomoću kotačića za upravljanje.

  1. Pritisnite .

  1. Zakrenite fotoaparat udesno ili ulijevo.

  1. Ponovno pritisnite kako biste prekinuli reprodukciju.

Savjeti za stereoskopsku reprodukciju
Za prikaz slika snimljenih u načinu Snima iz više kutova stereoskopski, zakrenite fotoaparat udesno ili ulijevo, kako je ilustrirano držeći fotoaparat ravnim.
Napomena
  • 3D slike snimljene u načinu [3D fotografija], [3D panoramsko snimanje] ne mogu se reproducirati u 3D formatu na fotoaparatu.