SteadyShot videozapisa

Jačina efekta SteadyShot može se podesiti kad se snimaju videozapisi.
  1. MENU (SteadyShot videozapisa) željeni način(Standardno)
Osigurava efekt SteadyShot u stabilnim uvjetima snimanja.
(Aktivirano)
Daje snažniji efekt SteadyShot.

Napomena
  • Ako promijenite postavku za [SteadyShot videozapisa], promijenit će se kut prikaza.

Povezana tema