Foto efekat

Retušira snimljenu sliku tako da izgleda kao slikana vodenim bojama ili ilustracija, pa je sprema kao novu datoteku.
Izvorna snimka ostaje.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Foto efekat) željeni način na kotačiću za upravljanje


(Vodene boje)
Slikama dodaje prelijevanje tinte i gradacijske efekte kao da su slikane vodenim bojama.
(Ilustracija)
Slikama dodaje efekte poput ilustracije naglašavajući konture itd.