Rotacija

Služi za zakretanje fotografija. Koristi se za prikaz u vodoravnoj orijentaciji slike snimljene u okomitoj orijentaciji.
  1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

  1. MENU (Rotacija) na kotačiću za upravljanje

  1. Na kotačiću za upravljanje pritisnite .

Fotografija će se rotirati u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu.
Ako želite ponovo rotirati sliku, ponovite korak 3.
Napomene
  • Ne možete rotirati sljedeće vrste slika:

  • 3D slike

  • Videozapisi

  • Slike prikazane u skupini brzo snimljenih slika

  • Slike snimljene drugim fotoaparatom možda nećete moći zakrenuti.

  • Ovisno o softveru, podatak o zakrenutosti slike možda neće biti dostupan prilikom pregledavanja slika na računalu.