Promjena postavki fotoaparata

Postavke možete izmijeniti na prikazu popisa [Postavke].
  1. Pritisnite tipku MENU kako biste prikazali zaslon izbornika.

  1. Odaberite (Postavke) s / na kotačiću za upravljanje, pa pritisnite na kotačiću za upravljanje za prikaz zaslona za postavljanje.

  1. Odaberite željenu kategoriju pomoću / na kotačiću za upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje, pa pritisnite .

  1. Odaberite željenu stavku pomoću / na kotačiću za upravljanje ili okretanjem kotačića za upravljanje, pa pritisnite .

  1. Odaberite željenu postavku, zatim pritisnite .

Napomene
  • [Postavke Snimanja] pojavljuje se samo kad se prikaz postavki otvori iz moda snimanja.

  • [Alati za Memorijsku Karticu] prikazuje se samo kad je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, dok se [Alati za Unutrašnju Memoriju] prikazuje samo kad memorijska kartica nije umetnuta.