Mreža

Pomoću mreže linija moguće je lakše okomito i vodoravno poravnanje objekta na snimci.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Mreža] željeni načinUključeno
Prikazuje mrežu linija. Mreža linija neće se vidjeti na snimci.
Isključeno
Bez mreže linija.