Smanj. Šuma Vetra

Smanjuje šum vjetra kad se snimaju videozapisi.
  1. Podesite fotoaparat na mod snimanja.

  1. MENU (Postavke) (Postavke Snimanja) [Smanj. Šuma Vetra] željeni načinUključeno
Smanjuje/Ne smanjuje šum vjetra.
Isključeno

Napomena
  • Ako je [Smanj. Šuma Vetra] postavljeno na [Uključeno], čak i ako vjetar ne puše jako, može biti teško čuti ostale snimljene zvukove osim vjetra.