Language Setting

Odabir jezika za prikaz opcija izbornika, upozorenja i poruka.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Language Setting] željeni način