LUN Postavka

Podešava način prikaza za medij snimanja koji se prikazuje na zaslonu računala ili drugom monitoru, ako je fotoaparat povezan s računalom ili AV komponentom pomoću USB veze.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [LUN Postavka] željeni način


Više
Prikazuju se slike na memorijskoj kartici i slike u internoj memoriji. Ovu postavku odaberite kada povezujete fotoaparat s računalom.

Jedno
Ako je memorijska kartica umetnuta u fotoaparat, prikazuju se slike na memorijskoj kartici; ako nije umetnuta, prikazuju se slike u internoj memoriji. Odaberite ovu postavku u slučajevima da nisu prikazane slike ni na memorijskoj kartici, niti u internoj memoriji, ako je fotoaparat povezan s nekim drugim uređajem osim računala.

Napomena
  • Podesite [LUN Postavka] na [Više] kad instalirate »PlayMemories Home«.