Senzor pada

Postavlja hoće li se koristiti zaštitna funkcija kad vam fotoaparat ispadne.
  1. MENU (Postavke) (Glavne Postavke) [Senzor pada] željeni način


Uključeno
Aktivira/isključuje funkciju Senzor pada.

Isključeno

Napomena
  • Funkcija Senzor pada može se aktivirati čak i ako vam fotoaparat ne ispadne, ovisno o tome kako ga koristite.