Preporučena konfiguracija računala

Za korištenje softvera »PlayMemories Home« (Windows) i »Music Transfer« (Windows/Mac) te za prebacivanje slika USB vezom, preporučuje se sljedeća konfiguracija računala.

Windows


OS (instaliran)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/Windows 7 SP1
CPU
Intel Pentium III 800 MHz ili više (za reprodukciju/obradu videozapisa u visokoj razlučivosti: Kod obrade AVC HD (FX/FH) videozapisa potreban je Intel Core Duo 1,66 GHz ili brži/Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ili brži (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ili brži).
Radna memorija
Windows XP: 512 MB ili više (preporučuje se 1 GB ili više).
Windows 7/Windows Vista: 1 GB ili više
Tvrdi disk (kapacitet diska potreban za instalaciju)
Oko 500 MB
Prikaz
1.024×768 piksela ili više

*1 64-bitne inačice i Starter (Edition) nisu podržane.
Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 ili noviji je potreban za stvaranje diska kad instalacijom »Expanded Feature«.
*2 Starter (Edition) inačica nije podržana.

Mac


OS (instaliran)
USB veza: Mac OS X v10.3 do v10.7
Music Transfer: Mac OS X v10.4 do v10.7*

* Uključuje Intel processor
Napomene
  • Nije zajamčen pravilan rad kod nadograđenih konfiguracija navedenih operativnih sustava ni konfiguracija od više operativnih sustava.

  • Ako istovremeno priključite dva ili više USB uređaja na isto računalo, neki uređaji, uključujući fotoaparat, možda neće pravilno raditi, ovisno o vrsti USB uređaja.

  • Spajanje fotoaparata preko USB sučelja koje podržava Hi-Speed USB (USB 2.0) omogućuje prijenos podataka velikom brzinom, jer fotoaparat podržava Hi-Speed USB (USB 2.0).

  • Kad računalo nastavi rad nakon prekida ili moda mirovanja, veza s fotoaparatom možda neće biti uspostavljena u istom trenutku.