Odabir načina snimanja video diska

AVCHD videozapise snimljene ovim fotoaparatom možete snimiti na disk.
Odaberite način prikladan za vaš reproduktor.
Za pojedinosti o načinu snimanja diska »PlayMemories Home« vidjeti »PlayMemories Home Help Guide«.
Za prebacivanje videozapisa na računalo pogledajte [Pojedinosti].

Vrsta/namjena diska
Kakvoća videozapisa koji se može snimiti
Reproduktor
FX
FH
HQ
Za spremanje slika u kakvoći slika visoke razlučivosti (HD)
Uređaji za reprodukciju Blu-ray diskova (Sony Blu-ray uređaj za reprodukciju, PlayStation 3 itd.)
Za spremanje slika u kakvoći slika visoke razlučivosti (HD) (AVCHD disk)
Uređaji za reprodukciju AVCHD formata (Sony Blu-ray uređaj za reprodukciju, PlayStation 3 itd.)
Za spremanje slika u standardnoj kakvoći slika (STD)
Uobičajeni DVD uređaji za reprodukciju (DVD uređaj za reprodukciju, računalo koje reproducira DVD-e itd.)

Značajke vrsta diskova


Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD)
Korištenje Blu-ray diska omogućuje vam snimanje videozapisa s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD) i duljeg trajanja, za razliku od DVD diska.

Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD) (AVCHD disk)
Videozapisi s kakvoća slike visoke razlučivosti (HD) mogu se snimiti na DVD medije, primjerice DVD diskove, čime se dobije disk s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD disk).
  • Disk s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD disk) može se reproducirati na AVCHD reprodukcijskim uređajima, primjerice na Sony Blu-ray uređaju za reprodukciju i PlayStation 3 uređaju. Disk se ne može reproducirati na običnim DVD reproduktorima

Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)
Videozapisi s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD) prethodno konvertirani iz videozapisa s kakvoćom slike visoke razlučivosti (HD) mogu se snimiti na DVD medije, primjerice DVD-R diskove, čime se dobije disk s kakvoćom slike standardne razlučivosti (STD disk).

Vrste diskova za korištenje s »PlayMemories Home«
S programom »PlayMemories Home« mogu se koristit sljedeći 12-centimetarski diskovi. Informacije o Blu-ray diskovima potražite na stranici [Pojedinosti].
DVD-R / DVD+R / DVD+R DL: Nije moguće ponovno pisanje.
DVD-RW / DVD+RW: Moguće je ponovno pisanje i korištenje.
  • Uvijek ažurirajte sistemski softver za PlayStation 3 na najnoviju dostupnu verziju softvera za PlayStation 3.

  • PlayStation 3 možda neće biti dostupan u nekim zemljama/regijama.

Stvaranje diska s uređajem koji nije računalo

Disk možete kreirati i s Blu-ray snimačem ili DVD pisačem. Ovisno o tome koji uređaj koristite razlikuje se vrste diskova koje možete kreirati.

Uređaji
Vrsta diska
Kreira Blu-ray disk ili disk u kakvoći slike standardne razlučivosti (STD) Blu-ray snimačem.
Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD)
Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)
Kreira AVCHD disk ili disk kakvoće slike standardne razlučivosti (STD) DVD pisačem koji nije DVDirect Express.
Kakvoća slike visoke razlučivosti (HD) (AVCHD disk)
Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)
Kreira disk kakvoće slike standardne razlučivosti (STD) uređajem kao što je HDD snimač.
Kakvoća slike standardne razlučivosti (STD)

Napomene
  • Pojedinosti o kreiranju diska potražite u uputama za upotrebu uređaja kojeg koristite.

  • Ako izrađujete disk pomoću Sony DVDirect (DVD pisač), koristite utor za memorijsku karticu na DVD pisaču ili spojite DVD pisač USB vezom za prijenos podataka.

  • Ako koristite Sony DVDirect (DVD pisač), provjerite je li firmver ažuriran do najnovije inačice.