Kopiranje videozapisa kakvoće slike visoke razlučivosti (HD) na DVD diskove (AVCHD diskovi)

AVCHD disk s HD kakvoćom slike može se izraditi iz AVCHD videozapisa prebačenih na računalo pomoću softvera »PlayMemories Home«.
 1. Uključite računalo i umetnite prazni DVD disk u DVD pogon.

 1. Pokrenite »PlayMemories Home«.

 1. Kliknite na (Create Discs).

 1. Odaberite [AVCHD (HD)] s padajućeg popisa za odabir diska.

 1. Odaberite AVCHD videozapis koji želite snimiti na disk.

 1. Kliknite na [Add].

 • AVCHD videozapise možete dodati i povlačeći ih i ispuštajući.

 1. Izradite disk slijedeći upute na zaslonu.

Reprodukcija AVCHD diska na računalu
AVCHD diskovi mogu se reproducirati na računalu pomoću »PlayMemories Home«. Odaberite pogon u koji ste umetnuli DVD disk u »PlayMemories Home« i kliknite [Player for AVCHD].
Podrobnije informacije naći ćete u »PlayMemories Home Help Guide«.
 • Ovisno o konfiguraciji računala slike se možda neće jasno reproducirati.

Napomene
 • Provjerite je li »Expanded Feature« aplikacije »PlayMemories Home« već instaliran. [Pojedinosti]

 • Ne možete snimiti sljedeće slike na AVCHD disk:

 • Fotografije

 • MP4 videozapisi

 • Kad stvarate AVCHD diskove od videozapisa snimljenih u [AVC HD 24M (FX)], to može malo potrajati budući da se kakvoća slike mora konvertirati. Za spremanje [AVC HD 24M (FX)] videozapisa bez konvertiranja kakvoće slike koristite Blu-ray diskove.

 • Izrada diska može potrajati.