Zaštitni znakovi

 • Sljedeći su znakovi zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
  , »Cyber-shot«, »Memory Stick«, , »Memory Stick PRO«, , »Memory Stick Duo«, , »Memory Stick PRO Duo«, , »Memory Stick PRO-HG Duo«, , »Memory Stick Micro«, »MagicGate«, , »BRAVIA«, »PhotoTV HD«, »DVDirect«, TransferJet i logotip TransferJet

 • »Blu-ray Disc™« i »Blu-ray™« su zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.

 • »AVCHD« i »AVCHD« logotip su zaštitni znakovi tvrtke Panasonic Corporation i Sony Corporation.

 • Dolby i dvostruko D su zaštitni znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

 • HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.

 • Microsoft, Windows, DirectX i Windows Vista su registrirani zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili ostalim zemljama.

 • Mac i Mac OS su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc.

 • Intel, Pentium i Intel Core su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Intel Corporation.

 • SDXC logotip zaštitni je znak tvrtke SD-3C, LLC.

 • MultiMediaCard zaštitni je znak tvrtke MultiMediaCard Association.

 • »PlayStation« zaštitni je znak tvrtke Sony Computer Entertainment Inc..

 • Riječ OBEX i logotip registrirani su zaštitni znakovi u posjedu udruženja Infrared Data Association (IrDA®).

 • Eye-Fi zaštitni je znak tvrtke Eye-Fi, Inc.

 • Nadalje, nazivi proizvoda i sustava korišteni u ovom priručniku uglavnom su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi odgovarajućih programera ili proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu korištene u svim slučajevima u ovom priručniku.