Używanie pamięci wewnętrznej

Aparat posiada w przybliżeniu około 27 MB pamięci wewnętrznej. Tego nośnika pamięci nie można wyjąć. Gdy karta pamięci nie jest włożona do aparatu, można nagrywać obrazy używając pamięci wewnętrznej.

Gdy włożona jest karta pamięci

[Nagrywanie]: Obrazy są nagrywane na kartę pamięci.
[Odtwarzanie]: Obrazy z karty pamięci są odtwarzane.
[Menu, nastawienia itp.]: Różne funkcje mogą być wykonane na obrazach zapisanych na karcie pamięci.

Gdy karta pamięci nie jest włożona

[Nagrywanie]: Obrazy zostają nagrane przy użyciu pamięci wewnętrznej.
  • Nie można nagrywać filmów w pamięci wewnętrznej, gdy rozmiar filmu ustawiony został na [1280x720(Wys. jakość)] lub [1280x720(Standard)].

[Odtwarzanie]: Obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej są odtwarzane.
[Menu, nastawienia, itp.]: Różne funkcje mogą być wykonane na obrazach zapisanych w pamięci wewnętrznej.

O danych obrazu zapisanych w pamięci wewnętrznej

Zalecane jest kopiowanie danych (wykonanie kopii zapasowych) za pomocą jednej z następujących metod.

Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na twardy dysk komputera

Bez karty pamięci włożonej do aparatu, wykonaj import obrazów do komputera. [Szczegóły]

Aby skopiować dane (wykonać kopie zapasowe) na kartę pamięci

Przygotuj kartę pamięci o wystarczającej wolnej pojemności, po czym skopiuj obrazy z pamięci wewnętrznej na kartę pamięci. [Szczegóły]
Uwagi
  • Nie można wykonać transferu danych obrazu z karty pamięci do pamięci wewnętrznej.

  • Po nawiązaniu połączenia USB między aparatem i komputerem za pomocą kabla USB można przesyłać dane zapisane w pamięci wewnętrznej do komputera. Nie można jednak wykonać transferu danych z komputera do pamięci wewnętrznej.