Zoom

Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja optycznego zoomu w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 16×.
  1. Przekręć dźwignię W/T (zoom).

Przekręć dźwignię W/T (zoom) w stronę symbolu T, aby wykonać powiększenie, a w stronę symbolu W, aby zmniejszyć.
  • Przekręć lekko dźwignię W/T (zoom), aby uzyskać wolniejszy zoom. Przesuń ją dalej, aby uzyskać szybszy zoom.

  • Gdy skala zoomu przekracza 16×, ustaw [Zoom cyfrowy]. [Szczegóły]

Uwagi
  • Zoom jest zablokowany po stronie W w trybie rozległej panoramy.

  • Jeśli podczas nagrywania filmu użyta zostanie funkcja zoomu, nagrany zostanie dźwięk pracy obiektywu.