Zmiana ustawień aparatu

Ustawienia można zmienić na ekranie [Ustawienia].
  1. Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić ekran menu.

  1. Wybierz (Ustawienia) za pomocą przycisku na przycisku sterowania, a następnie naciśnij , aby wyświetlić ekran konfiguracji.

  1. Wybierz żądaną kategorię, używając ///, a następnie naciśnij , aby wyświetlić ekran konfiguracji.

  1. Wybierz żądane ustawienie, po czym naciśnij .

Uwagi
  • [Ustawienia fotografowania] pojawi się tylko, gdy ustawienia zostały wprowadzone z trybu nagrywania.

  • [Narzędzia karty pamięci] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona do aparatu, natomiast [Narzędzia pamięci wewnętrz.] pojawia się tylko wtedy, gdy karta pamięci nie jest włożona.