Linia siatki

Używając linii siatki jako punktów odniesienia, można z łatwością umieścić obiekt w pozycji poziomej/pionowej.
  1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Linia siatki] żądany trybWłącz
Wybierz, aby wyświetlać lub nie wyświetlać linii siatki.
Wyłącz