Uwaga-zamkn. oczy

Gdy nagrany został obraz, na którym obiekt ma zamknięte oczy i aktywna jest funkcja wykrywania twarzy, zostanie wyświetlony komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.
  1. Ustaw aparat w tryb fotografowania.

  1. MENU (Ustawienia) (Ustawienia fotografowania) [Uwaga-zamkn. oczy] żądany tryb


Auto
Wyświetla / ukrywa komunikat „Wykryto zamknięte oczy”.

Wyłącz