Inicjalizuj

Przywraca ustawienia domyślne.
Pomimo wykonania tej funkcji obrazy zostaną zachowane.
  1. MENU (Ustawienia) (Główne ustawienia) [Inicjalizuj] [OK]

Uwaga
  • Pamiętaj, aby nie wyjmować akumulatora podczas inicjowania.