Numer pliku

Wybiera metodę, która będzie używana do oznaczania obrazów numerami plików.
  1. MENU (Ustawienia) (Narzędzia karty pamięci) [Numer pliku] żądany tryb


Seria
Oznacza pliki kolejnymi numerami, nawet jeśli katalog przeznaczony do zapisu lub karta pamięci zostały zmienione. (Gdy wymieniona karta pamięci zawiera plik o numerze wyższym niż ostatni nadany numer, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru).

Resetuj
Rozpoczyna od 0001 za każdym razem, gdy nastąpi zmiana katalogu. (Gdy katalog przeznaczony do zapisu zawiera plik, zostaje nadany numer o jeden wyższy od najwyższego numeru).