Innholdsliste

Før bruk

Opptak

Visning

Bruke MENU-elementer (opptak)

Bruke MENU-elementer (visning)

Endre innstillinger

Vise bilder på en TV-skjerm

Bruke med datamaskinen din

Utskrift

Feilsøking

Forholdsregler / Om dette kameraet