Παρουσίαση

Οι εικόνες αναπαράγονται αυτόματα διαδοχικά.
 1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

 1. MENU (Παρουσίαση) επιθυμητή παρουσίαση στον τροχό ελέγχου


(Συνεχής αναπαραγωγή)
Ξεκινάει την αναπαραγωγή από την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος.
(Παρουσίαση με μουσική)
Αναπαράγει ακίνητες εικόνες διαδοχικά μαζί με εφέ και μουσική.

Παρατήρηση
 • Το [Παρουσίαση] δεν διατίθεται όταν το [Τρόπος προβολής] είναι ρυθμισμένο σε [Προβ. φακέλων (MP4)] ή [Προβολή AVCHD].


Συνεχόμενη αναπαραγωγή

 1. Επιλέξτε την επιθυμητή εικόνα για αναπαραγωγή με τον τροχό ελέγχου.

 1. MENU (Παρουσίαση) [Συνεχής αναπαραγωγή]

 1. Για να αλλάξετε τη μέθοδο αναπαραγωγής, ακολουθήστε τον οδηγό στο κάτω μέρος της οθόνης.


Τροχός ελέγχου
Δράση
Διακοπή
Καθορίζει τις ρυθμίσεις εμφάνισης.
Εμφανίζει την οθόνη ελέγχου έντασης ήχου.
 • Ρυθμίστε την ένταση ήχου με το / στον τροχό ελέγχου. Πατήστε για να κλείσετε την οθόνη ελέγχου έντασης ήχου.

Κάνει επανατύλιξη εικόνας.
Κάνει γρήγορη προώθηση της εικόνας.

Προβολή πανοραμικών εικόνων κατά τη συνεχή αναπαραγωγή
Ολόκληρη η πανοραμική εικόνα εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να κάνετε κύλιση μιας πανοραμικής εικόνας αν πιέστε το .

Παρουσίαση με μουσική

 1. MENU (Παρουσίαση) [Παρουσίαση με μουσική] στον τροχό ελέγχου

Εμφανίζει την οθόνη ρυθμίσεων.
 1. Επιλέξτε μια επιθυμητή ρύθμιση.

 1. [ Έναρξη]

 1. Πατήστε για διακοπή της παρουσίασης.

Παρατήρηση
 • Το [Παρουσίαση με μουσική] δεν διατίθεται για τις ακόλουθες εικόνες:

 • Πανοραμικές εικόνες

 • Οι εικόνες 3D εγγράφονται σε μέγεθος [Τυπικό] ή [Ευρύ]Επιλογή αναπαραγ.
Επιλέγει την ομάδα εικόνων που θα εμφανιστεί. Η ρύθμιση αυτή είναι σταθερή στο [Φάκελος] όταν η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνων.
Όλα
Αναπαράγει μια παρουσίαση όλων των εικόνων σε σειρά.

Αυτή η ημερομηνία
Αναπαράγει μια παρουσίαση των εικόνων με το εύρος ημερομηνίας που είναι επιλεγμένο επί του παρόντος όταν το λειτουργία προβολής είναι [Προβ. ημ/νίας].

Φάκελος
Αναπαράγει μια παρουσίαση των εικόνων στο φάκελο που είναι επιλεγμένος επί του παρόντος στην προβολή φακέλων.Εφέ
Επιλέγει την ταχύτητα και τον τρόπο αναπαραγωγής για παρουσιάσεις. Αν η διάρκεια αναπαραγωγής μιας ταινίας είναι μεγάλη, γίνεται λήψη μιας εικόνας από αυτή και εμφανίζεται.
Απλό
Μια απλή παρουσίαση κατά την οποία οι εικόνες αλλάζουν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Το διάστημα αναπαραγωγής είναι προσαρμοζόμενο σε [Ενδιάμ διάστ] και μπορείτε να απολαύσετε τις εικόνες σας στο έπακρο.

Νοσταλγικό
Μια ατμοσφαιρική παρουσίαση που αναπαράγει την ατμόσφαιρα ενός σκηνικού ταινίας.

Κομψό
Μια καλαίσθητη παρουσίαση που προχωράει σε μέσο ρυθμό.

Ενεργό
Μια γρήγορη παρουσίαση κατάλληλη για ενεργά σκηνικά.Μουσική
Καθορίζει τη μουσική που θα αναπαραχθεί κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα κομμάτια μουσικής επένδυσης. Πατήστε στον τροχό ελέγχου για να εμφανίσετε την οθόνη ελέγχου της έντασης ήχου και κατόπιν πατήστε / για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου.
Music1
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μια παρουσίαση [Απλό].

Music2
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μια παρουσίαση [Νοσταλγικό].

Music3
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μια παρουσίαση [Κομψό].

Music4
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για μια παρουσίαση [Ενεργό].

Σίγαση
Δεν χρησιμοποιεί μουσική.

Παρατήρηση
 • Οι ταινίες αναπαράγονται χωρίς τον ήχο τους.Ενδιάμ διάστ
Ρυθμίζει το διάστημα εναλλαγής οθόνης. Η ρύθμιση ορίζεται σε [Αυτόματα] όταν δεν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [Απλό] ως [Εφέ].

1 δευτερόλεπτο
Ρυθμίζει το διάστημα εμφάνισης των εικόνων για παρουσίαση [Απλό].
3 δευτερόλεπτα

5 δευτερόλεπτα

10 δευτερόλεπτα

Αυτόματα
Το διάστημα ρυθμίζεται ανάλογα με το επιλεγμένο στοιχείο [Εφέ].

Επιλογή μουσικής επένδυσης
Μπορείτε να μεταφέρετε ένα αρχείο μουσικής που θέλετε από τα CD σας ή τα αρχεία MP3 στην κάμερα για αναπαραγωγή κατά τη διάρκεια παρουσίασης. Για να μεταφέρετε μουσική, εγκαταστήστε το λογισμικό "Music Transfer" στον υπολογιστή σας.
Σχετικό θέμα