Αποστολή με TransferJet

Το TransferJet είναι μια τεχνολογία κοντινής, ασύρματης μεταφοράς που επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με την κοντινή ευθυγράμμιση δύο προϊόντων που θέλετε να επικοινωνήσουν μεταξύ τους.
Για να μάθετε αν η κάμερά σας είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία TransferJet, αναζητήστε το σήμα (TransferJet) στο κάτω μέρος της κάμερας.
Αν χρησιμοποιείτε Memory Stick με TransferJet (πωλείται χωριστά), επιτρέπεται η μεταφορά εικόνων μεταξύ συσκευών συμβατών με TransferJet.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το TransferJet, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν το Memory Stick με TransferJet.
 1. Εισάγετε Memory Stick με το TransferJet στην κάμερα.

 1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

 1. MENU (Αποστολή με TransferJet) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου

 1. Μπορείτε να μεταφέρετε εικόνες αν ευθυγραμμίσετε κοντά τα σήματα (TransferJet) στην κάμερα και την άλλη συσκευή.

Εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης όταν γίνει η σύνδεση.

(Αυτή την εικόνα)
Αποστέλλει την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος σε λειτουργία μίας εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες)
Μπορείτε να επιλέξετε και να στείλετε πολλές εικόνες.
 1. Μετά το βήμα 3, επιλέξτε μια εικόνα για αποστολή και κατόπιν πατήστε .

Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά για να ακυρώσετε την ένδειξη .
 1. MENU [OK]


Παρατηρήσεις
 • Είναι δυνατό να μεταφερθούν μόνο ακίνητες εικόνες.

 • Μπορείτε να μεταφέρετε έως 10 εικόνες ταυτόχρονα. Ωστόσο, για εικόνες 3D, μεταφέρεται το αρχείο MPO και το αρχείο JPEG. Ανάλογα με τη συσκευή λήψης, γίνεται λήψη έως 20 εικόνων.

 • Ρυθμίστε το [TransferJet] σε [Ναι] στο (Ρυθμίσεις). [Πληροφ.]

 • Σε αεροπλάνο, ρυθμίστε το [Λειτ. αεροπλάνου] σε [Ναι] (DSC-HX10V μόνο) ή ρυθμίστε το [TransferJet] σε [Όχι] (DSC-HX10 μόνο) στο (Ρυθμίσεις) [Πληροφ.] [Πληροφ.]. Επιπλέον, τηρήστε τους κανονισμούς που ισχύουν στο μέρος χρήσης.

 • Η σύνδεση χάνεται αν η μεταφορά δεν είναι δυνατό να γίνει εντός περίπου 30 δευτερολέπτων. Αν συμβεί αυτό, επιλέξτε [Ναι] και ευθυγραμμίστε ξανά τα δύο σήματα (TransferJet) στην κάμερα και την άλλη συσκευή.

 • Δεν πωλούνται Memory Stick με TransferJet και μοντέλα κάμερας με TransferJet σε μερικές χώρες και περιοχές λόγω των τοπικών νομοθεσιών και κανονισμών.

 • Ρυθμίστε τη λειτουργία [TransferJet] στο [Όχι] σε χώρες και περιοχές εκτός από αυτές όπου αγοράσατε την κάμερά σας. Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία TransferJet, μπορεί να θεωρηθείτε υπόλογοι για τη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, σύμφωνα με τους τοπικούς περιορισμούς.

Λήψη εικόνων με τη χρήση του TransferJet

 1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

 1. Ευθυγραμμίστε κοντά τα σήματα (TransferJet) στην κάμερα και τη συσκευή αποστολής για να λάβετε εικόνες.

Εκπέμπεται ένας ήχος ειδοποίησης όταν γίνει η σύνδεση.
Συμβουλές για την αποστολή και λήψη δεδομένων με επιτυχία
Ευθυγραμμίστε κοντά τα σήματα (TransferJet) στην κάμερα και την άλλη συσκευή.
 • Ο ρυθμός και το εύρος μεταφοράς διαφέρουν ανάλογα με τη γωνία στην οποία έχουν ευθυγραμμιστεί τα σήματα (TransferJet).

 • Ίσως είναι απαραίτητο να τροποποιήσετε τη θέση/γωνία της κάμερας μέχρι να είναι δυνατή η λήψη επικοινωνίας.

 • Η αποστολή και λήψη δεδομένων είναι πιο εύκολες αν τα σήματα (TransferJet) ευθυγραμμιστούν με τις δύο κάμερες παράλληλες μεταξύ τους, όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

Παρατηρήσεις
 • Μπορεί να γίνει αποστολή ή λήψη μόνο των εικόνων που μπορούν να αναπαραχθούν στην κάμερα.

 • Η κάμερα αυτή μπορεί να κάνει λήψη μόνο αρχείων JPEG και MPO.

 • Αν προκύψει σφάλμα αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων κατά τη διάρκεια αποθήκευσης, εμφανίζεται μια οθόνη ανάκτησης του αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων.

 • Μπορείτε να αναπαράγετε εικόνες που δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων αν χρησιμοποιήσετε το [Προβ. φακέλων (Ακίνητες)].

Χρήση συσκευών συμβατών με TransferJet που πωλούνται ξεχωριστά

Η χρήση συσκευών συμβατών με TransferJet που πωλούνται ξεχωριστά σας επιτρέπει να μεταφέρετε εικόνες σε υπολογιστή και να διασκεδάζετε περισσότερο με τη μεταφορά δεδομένων.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που συνοδεύουν τη συμβατή με TransferJet συσκευή σας.
 • Να λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία όταν χρησιμοποιείτε συσκευές συμβατές με TransferJet.

 • Πριν από τη χρήση, ρυθμίστε την κάμερα σε λειτουργία αναπαραγωγής.

 • Αν δεν εμφανίζεται καμία εικόνα, πατήστε MENU (Ρυθμίσεις) (Κύριες ρυθμίσεις) [Ρύθμιση LUN] [Μονή επιλογή].

 • Ενώ είναι συνδεδεμένη η κάμερα, δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων στην κάμερα ούτε η διαγραφή δεδομένων από την κάμερα.

 • Μην κάνετε αποσύνδεση ενώ εισάγετε εικόνες στο "PlayMemories Home".

Σχετικό θέμα