Διαγραφή

Σας επιτρέπει να επιλέγετε εικόνες που δεν θέλετε για διαγραφή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε εικόνες με το κουμπί διαγραφής.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Διαγραφή) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου

  1. [OK]


(Όλα εκτός από εικόνα αυτή)
Διαγράφει εικόνες ομάδας ριπής εκτός από την επιλεγμένη εικόνα στη λειτουργία Εμφάνισης ομάδας συνεχούς λήψης.
(Όλες εικ σε ομάδ. συν λήψης)
Διαγράφει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες στην επιλεγμένη ομάδα ριπής.
(Αυτή την εικόνα)
Διαγράφει την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος σε λειτουργία μίας εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε και να διαγράψετε πολλαπλές εικόνες.
  1. Μετά το βήμα 2 επιλέξτε μια εικόνα που θα διαγραφεί και κατόπιν πατήστε .

Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά για να ακυρώσετε την ένδειξη .
  1. MENU [OK]

(Όλες εικόνες της ημερ/νίας)
(Όλα σε αυτό το φάκελο)
(Όλα τα αρχεία προβ. AVCHD)
Διαγράφει όλες τις ακίνητες εικόνες και ταινίες στο επιλεγμένο εύρος ημερομηνίας ή φάκελο ή όλες τις ταινίες AVCHD ταυτόχρονα.

Παρατηρήσεις
  • Σε εύκολη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ [1 εικόνα] ή [ Όλες].

  • Όταν η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνων, ο Τρόπος προβολής είναι ρυθμισμένος σε Προβολή φακέλου.

Σχετικό θέμα