Ρετουσάρισμα

Ρετουσάρει μια εγγεγραμμένη εικόνα και την αποθηκεύει ως νέο αρχείο.
Διατηρείται η πρωτότυπη εικόνα.
 1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

 1. MENU (Ρετουσάρισμα) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου

 1. Πραγματοποιήστε ρετουσάρισμα ανάλογα με τη μέθοδο λειτουργίας σε κάθε λειτουργία.


(Περικοπή (Νέο μέγεθος))
Εγγράφει τη μεγεθυμένη εικόνα αναπαραγωγής.
Περιστρέψτε το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά T () για μεγέθυνση και στην πλευρά W για σμίκρυνση.
Ρυθμίστε το σημείο ζουμ με το /// στον τροχό ελέγχου.
MENU επιλογή μεγέθους εικόνας για αποθήκευση
[OK]
 • Η ποιότητα των εικόνων που έχουν περικοπεί ενδέχεται να είναι υποβαθμισμένη.

 • Το μέγεθος εικόνας που μπορείτε να περικόψετε ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την εικόνα.

(Διόρθωση κόκκινων ματιών)
Διορθώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών που προκαλεί το φλας.
Επιλέξτε [OK] με τον τροχό ελέγχου .
 • Ενδέχεται να μην μπορείτε να διορθώσετε το φαινόμενο των κόκκινων ματιών ανάλογα με την εικόνα.

(Μάσκα κατάργ. ευκρίνειας)
Κάνει την εικόνα πιο ευκρινή εντός ενός επιλεγμένου πλαισίου.
Επιλέξτε την περιοχή (καρέ) της εικόνας που επιθυμείτε να ρετουσάρετε με το /// στον τροχό ελέγχου MENU.
[OK]
 • Ανάλογα με την εικόνα, ενδέχεται να μην εφαρμοστεί επαρκής διόρθωση και ενδέχεται να μειωθεί η ποιότητα εικόνας.


Παρατήρηση
 • Δεν μπορείτε να ρετουσάρετε τις ακόλουθες εικόνες:

 • Πανοραμικές εικόνες

 • Εικόνες 3D

 • Ταινίες

 • Εικόνες που εμφανίζονται σε ομάδα ριπής