Εφέ φωτογραφίας

Ρετουσάρει μια εγγεγραμμένη εικόνα για να δείχνει σαν ακουαρέλα ή εικονογράφηση, και την αποθηκεύει ως καινούργιο αρχείο.
Διατηρείται η πρωτότυπη εικόνα.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Εφέ φωτογραφίας) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου


(Ακουαρέλα)
Προσθέτει στις εικόνες εφέ διείσδυσης μελανιού και διαβαθμίσεων σαν να τις ζωγραφίσατε με ακουαρέλα.
(Εικονογράφηση)
Προσθέτει σε εικόνες εφέ που μοιάζουν με εικονογράφηση δίνοντας έμφαση στα περίγραμμα, κτλ.