Προβολή 3D

Επιλέξτε [Προβολή 3D] όταν θέλετε να αναπαράγετε εικόνες που λήφθηκαν σε λειτουργία 3D σε τηλεόραση 3D. Συνδέστε την κάμερα με την τηλεόραση 3D μέσω του καλωδίου HDMI (πωλείται χωριστά).
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Προβολή 3D) στον τροχό ελέγχου

Σχετικό θέμα