Τρόπος προβολής

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη μορφή προβολής για εικόνες.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Τρόπος προβολής) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου


(Προβ. ημ/νίας)
Εμφανίζει τις εικόνες ανά ημερομηνία.

(Προβ. φακέλων (Ακίνητες))
Εμφανίζει ακίνητες εικόνες.

(Προβ. φακέλων (MP4))
Εμφανίζει ταινίες σε μορφή MP4.

(Προβολή AVCHD)
Εμφανίζει ταινίες σε μορφή AVCHD.

Παρατήρηση
  • Όταν η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνων, ο Τρόπος προβολής είναι ρυθμισμένος σε Προβολή φακέλου.

Εμφάνιση του ημερολογίου

  1. MENU (Τρόπος προβολής) [Προβ. ημ/νίας] στον τροχό ελέγχου

  1. Περιστρέψτε επανειλημμένα το μοχλό W/T (ζουμ) στην πλευρά W () μέχρι να εμφανιστεί το ημερολόγιο.

Χρησιμοποιήστε τον τροχό ελέγχου για να επιλέξετε / και κατόπιν επιλέξτε το μήνα που θέλετε να εμφανίσετε. Επιλέξτε την ημερομηνία και πατήστε για να προβάλλετε εικόνες της επιλεγμένης ημερομηνίας στη λειτουργία ευρετηρίου.

Προβολή εικόνων που λήφθηκαν από διαφορετική κάμερα

Αυτή η κάμερα δημιουργεί ένα αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων στην κάρτα μνήμης για την εγγραφή και αναπαραγωγή εικόνων. Αν η κάμερα ανιχνεύει εικόνες που δεν έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων στην κάρτα μνήμης, εμφανίζεται μια οθόνη καταχώρησης με το μήνυμα "Βρέθηκαν αρχεία που δεν αναγνωρίστηκαν Εισαγωγή αρχείων".
Για να προβάλλετε τις εικόνες που δεν έχουν καταχωρηθεί, επιλέξτε [OK] για να τις καταχωρήσετε.
  • Χρησιμοποιήστε επαρκώς φορτισμένη μπαταρία για την καταχώρηση των εικόνων. Αν χρησιμοποιηθεί μια μπαταρία με χαμηλή φόρτιση για την καταχώρηση των εικόνων, μπορεί να μην είναι δυνατή η μεταφορά όλων των δεδομένων ή τα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν αν εξαντληθεί η μπαταρία.