Εμφάνιση ομάδας συν. λήψης

Μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση εικόνων ριπής σε ομάδες ή την εμφάνιση όλων των εικόνων κατά την αναπαραγωγή.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Τρόπος προβολής) [Προβ. ημ/νίας] στον τροχό ελέγχου

  1. MENU (Εμφάνιση ομάδας συν. λήψης) επιθυμητή λειτουργία


(Εμφάν κύριας εικόνας μόνο)
Ομαδοποιεί τις εικόνες ριπής και κατόπιν αναπαράγει μόνο την κύρια εικόνα.
  • Όταν επιλέγεται η ανίχνευση προσώπου στη λειτουργία ριπής, η κάμερα καθορίζει και εμφανίζει τη βέλτιστη εικόνα ως κύρια εικόνα. Όταν δεν επιλέγεται η ανίχνευση προσώπου, η πρώτη εικόνα στην ομάδα ριπής εμφανίζεται ως κύρια εικόνα.


(Εμφάνιση όλων)
Αναπαράγει όλες τις εικόνες ριπής, μία τη φορά.

Σχετικό θέμα