Οδηγός εντός κάμερας

Η κάμερα αυτή περιέχει εσωτερικό οδηγό λειτουργίας. Αυτό σας επιτρέπει να αναζητάτε τις λειτουργίες της κάμερας ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη λειτουργία αφού διαβάσετε τον οδηγό.
  1. Πατήστε το κουμπί MENU.

  1. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο MENU με το / στον τροχό ελέγχου.

  1. Πατήστε το κουμπί / (Οδηγός εντός κάμερας).

Εμφανίζεται ο οδηγός λειτουργίας για το στοιχείο MENU που επιλέξατε στο βήμα 2.
  1. Χρησιμοποιήστε το / για εναλλαγή μεταξύ των οθονών σύνοψης, λειτουργίας και λεπτομερειών.

  • Όταν εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Χρήση αυτής της λειτουργ.], επιλέξτε την για να μεταβείτε σε αυτή τη λειτουργία.

  • Αν πατήσετε το κουμπί / (Οδηγός εντός κάμερας) όταν δεν εμφανίζεται η οθόνη MENU, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον οδηγό χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή εικονίδια.

  1. Πατήστε το κουμπί / (Οδηγός εντός κάμερας) για να εξέλθετε από τον οδηγό.