Στοιχεία MENU που δεν είναι δυνατό να ρυθμιστούν ανάλογα με τον τρόπο προβολής

Στον παρακάτω πίνακα, το σημάδι ελέγχου υποδεικνύει μια λειτουργία που μπορεί να αλλαχθεί ενώ το — υποδεικνύει μια λειτουργία που δεν μπορεί να αλλαχθεί.

Στοιχεία μενού
Κάρτα μνήμης
Εσωτερική μνήμη
Προβ. ημ/νίας
Προβ. φακέλων (Ακίνητες)
Προβ. φακέλων (MP4)
Προβολή AVCHD
Προβ. φακέλου
(Παρουσίαση)
(Αποστολή με TransferJet)
(Διαγραφή)
(Ρετουσάρισμα)
(Εφέ φωτογραφίας)
(Προβολή 3D)
(Τρόπος προβολής)
(Εμφάνιση ομάδας συν. λήψης)
(Προστασία)
Εκτύπωση (DPOF)
(Περιστροφή)
(Οδηγός εντός κάμερας)
(Ρυθμίσεις)

Παρατήρηση
  • Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για κάθε λειτουργία.