Zoom

Możesz powiększyć obraz podczas fotografowania. Funkcja optycznego zoomu w aparacie może powiększać obrazy maksymalnie 6×.
  1. Naciśnij przycisk W/T (Zoom).

Naciśnij przycisk T, aby wykonać powiększenie i przycisk W, aby zmniejszyć.
  • Gdy skala zoomu przekracza 6×, ustaw [Zoom cyfrowy]. [Szczegóły]

Uwagi
  • Zoom jest zablokowany po stronie W w trybie rozległej panoramy.

  • Jeśli podczas nagrywania filmu użyta zostanie funkcja zoomu, nagrany zostanie dźwięk pracy obiektywu.