Lista funkcji przełącznika trybu

Ustaw przełącznik trybu pracy na żądaną funkcję.

(Zdjęcie)
Umożliwia robienie zdjęć.
Aby nastawić żądany tryb fotografowania, użyj polecenia MENU [Tryb NAGR].
(Rozległa panorama)
Umożliwia wykonanie panoramicznego zdjęcia poprzez połączenie obrazów.
(Film)
Umożliwia nagrywanie filmów.
Wciśnij całkowicie spust migawki aby zacząć nagrywanie, po czym naciśnij spust migawki ponownie, aby zakończyć nagrywanie.

Podobny temat