Inteligentna automatyka

Umożliwia wykonywanie zdjęć z automatyczną regulacją nastawienia.
  1. Ustaw przełącznik trybu pracy na (Zdjęcie).

  1. MENU (Tryb NAGR) (Inteligentna automatyka) na przycisku sterowania

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

O rozpoznaniu sceny

Rozpoznanie sceny działa w trybie inteligentnej automatyki. Funkcja ta umożliwia aparatowi automatyczne wykrycie warunków nagrywania i wykonanie zdjęcia.

Podobny temat