Autoprogram

Umożliwia fotografowanie z automatyczną regulacją naświetlenia (zarówno czas otwarcia migawki, jak i liczba przysłony). Można także wybrać różne ustawienia za pomocą menu.
  1. Ustaw przełącznik trybu pracy na (Zdjęcie).

  1. MENU (Tryb NAGR) (Autoprogram) na przycisku sterowania

  1. Wykonaj zdjęcie, naciskając spust migawki.

Podobny temat