DISP (Ustawienia wyświetlania)

  1. Naciśnij DISP (Ustawienia wyświetlania) na przycisku sterowania.

  1. Wybierz żądany tryb przyciskiem sterowania.(Wyłącz)
Wyświetla wyłącznie zdjęcia.

(Szczegółowe informacje)
(Tylko w trybie odtwarzania)
Wyświetla informacje.
Wyświetlane są również dane Exif dla zapisanego zdjęcia.
(Włącz)
Wyświetla informacje.